banner

Nyheter

Water Valley News februar 2017

Download the PDF file .

Water Valley News januar 2017

Download the PDF file .

Fornybarnæringen må med i det grønne skatteskiftet

Til finanskomiteen på Stortinget En skattereform som deduserer skatteforskjellen med våre naboland er både viktig og riktig, og en reduksjon i selskapsskatten er et sentralt bidrag til omstilling og vekst i norsk økonomi. Til tross for dette foreslår regjeringen i statsbudsjettet å øke særskatten på vannkraft med 1,3 prosentpoeng for å unngå at fornybarnæringen får […]