banner

Arkiv

Water Valley News februar 2017

Download the PDF file .

Water Valley News januar 2017

Download the PDF file .

Water Valley News oktober 2016

Download the PDF file .

Water Valley fortsetter å vokse

Veksten av medlemmer i næringsklyngen Water Valley ligger godt foran forventningene. 40 medlemmer ved årsskiftet var målet da Water Valley ble etablert i april i år. 14. oktober hadde organisasjonen 45 medlemmer og flere er på vei inn. arne.braadland@tess.no Det er stor interesse for Water Valley som jobber for å få mer fart i vannkraftbransjen […]

Fornybarnæringen må med i det grønne skatteskiftet

Til finanskomiteen på Stortinget En skattereform som deduserer skatteforskjellen med våre naboland er både viktig og riktig, og en reduksjon i selskapsskatten er et sentralt bidrag til omstilling og vekst i norsk økonomi. Til tross for dette foreslår regjeringen i statsbudsjettet å øke særskatten på vannkraft med 1,3 prosentpoeng for å unngå at fornybarnæringen får […]

Water Valley News September 2016

Download the PDF file .

Water Valley News Juni 2016

Download the PDF file .
thumbnail of wv-news-2016-05

Water Valley News Mai 2016

Download the PDF file .
thumbnail of wv-news-2016-04-red

Water Valley News

Download the PDF file .