Ønsker du å være oppdatert med de siste nyheter fra Water Valley?

Water Valley

Vår visjon er å bli verdens ledende engeneering og teknologiklynge innen vannkraft.

 

Vedtekter

Vedtekter

Formål, organisatorisk tilknytning, årsmøte.

Les mer her

Innmelding

Innmelding

Her kan du melde deg inn i Interesseorganisasjonen Water Valley.

Les mer her

Bidders list

Bidders list

Bidders List gir en enkel oversikt over hvilke tjenester våre medlemmer kan tilby.

Les mer her

Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Som medlem i Water Valley har du en rekke medlemsfordeler.

Les mer her

Om oss

Medlemmer:

Boost
Krøderen Elektro
KIS
Ecofilters
Procab
DTF
Extra servicepartner
Eureka
Deloitte
Henkel
Uno-X
Enerquip
Albert Hæhre
Servi Group
HSN
Re-turn
Telemark Teknologipark
Techni
Svelvik Kommune
Generator Solutions
Elektrisk produksjon
Sparebank1
Tess
Zinga
Norsecraft
EY
Tranemo
Jacobsen Elektro
Numedal Industripark
PLM
Karsten Moholt
Vardar
EDR
Steen & Jensen
SKF
Mikkelsen
Hydraulikkteknikk
Power Tech
James Leffel
Hallingplast
Vikersund
Noracom
Glitre
Glitre
Uno-X
Hallingplast
KIS
PLM
Tess
Re-turn
Telemark Teknologipark
Numedal Industripark
Karsten Moholt
Extra servicepartner
Tranemo
Zinga
Sparebank1
Hydraulikkteknikk
Techni
Vardar
DTF
EDR
Generator Solutions
Albert Hæhre
Deloitte
Noracom
Svelvik Kommune
Henkel
Boost
Krøderen Elektro
Mikkelsen
EY
Elektrisk produksjon
Norsecraft
Steen & Jensen
Procab
Servi Group
James Leffel
HSN
Power Tech
Jacobsen Elektro
Enerquip
Vikersund
Ecofilters
Eureka
SKF
Albert Hæhre
Henkel
Vardar
Techni
Svelvik Kommune
Steen & Jensen
Generator Solutions
Servi Group
SKF
Noracom
Procab
Re-turn
DTF
Hydraulikkteknikk
EDR
Enerquip
Jacobsen Elektro
HSN
Sparebank1
Glitre
Extra servicepartner
EY
Elektrisk produksjon
Norsecraft
Uno-X
Tess
James Leffel
Karsten Moholt
Deloitte
Power Tech
Zinga
Telemark Teknologipark
Eureka
Ecofilters
KIS
Krøderen Elektro
Mikkelsen
Hallingplast
PLM
Vikersund
Numedal Industripark
Tranemo
Boost

 

Hvem er vi?

Vannkraftinteressenter i Norge og internasjonalt. Se vårt krafthjul her

 

Hovedformål

Water Valley`s medlemmer skal som resultat av deltakelse i nettverket og bidrag i fellesaktiviteter, bedre sin konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

 

Strategi – målsettinger

Det skal gi verdi for medlemmene å delta aktivt i Water Valley sitt arbeid.
Water Valley skal tilrettelegge for kompetansefremmende aktiviteter som skal gi økt kunnskap og økt
konkurransekraft hos medlemmene.

Water Valley skal tilrettelegge for møteplasser og nettverk som er nyttige for erfaringsutveksling og som understøtter forbedring hos deltakerbedriftene.

 

Nyheter
Water Valley News

20 okt

Water Valley News oktober 2016

http://watervalley.no.datasenter.no/wp-content/uploads/2016/10/WV-News-2016-10.pdf...

19 okt

Water Valley fortsetter å vokse

Veksten av medlemmer i næringsklyngen Water Valley ligger godt foran forventningene. 40 medlemmer ved årsskiftet...

19 okt

Fornybarnæringen må med i det grønne skatteskiftet

Til finanskomiteen på StortingetEn skattereform som deduserer skatteforskjellen med våre naboland er både viktig og...

18 okt

Velkommen i Telenor Arena

I samarbeid med TESS arrangerer Water Valley årskonferanse og utstilling på Industriens Motemesse IM-2017 i...

 

Medlemsmøter
Årskonferanse

mange mennesker i stor sal

Medlemsmøte 25 januar kl: 14.00

01/01/2017

Agenda:
Servering av kaffe, frukt/kake fra kl 13.30

Water Valley utstilling og Industriens Motemesse...

Mer info og påmelding her.

Water Valley årsmøte og konferanse

22/03/2017

...

Mer info og påmelding her.Water Valley ønsker å utnytte vannkraftressursene her i landet og mener at vi kan få tre til fire ganger mer ut av vannkraften vår.

Målet vårt blir å bygge et sterkt fellesskap av virksomheter som hver for seg eller sammen kan få til et hardt tiltrengt teknologisk løft i vannkraftverkene.

Som medlem i Water Valley vil du ha muligheten til å delta på våre medlemsmøter. Disse vil avholdes fortløpende. Se oversikt og meld deg på!