Ønsker du å være oppdatert med de siste nyheter fra Water Valley?

Water Valley

Vår visjon er å bli verdens ledende engeneering og teknologiklynge innen vannkraft.

 

Vedtekter

Vedtekter

Formål, organisatorisk tilknytning, årsmøte.

Les mer her

Innmelding

Innmelding

Her kan du melde deg inn i Interesseorganisasjonen Water Valley.

Les mer her

Bidders list

Bidders list

Bidders List gir en enkel oversikt over hvilke tjenester våre medlemmer kan tilby.

Les mer her

Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Som medlem i Water Valley har du en rekke medlemsfordeler.

Les mer her

Bidders List

Om oss

Se alle medlemmer som er med i Water Valley her

 

Medlemmer:

Uno-X
Vardar
KIS
Deloitte
Deep River
Noracom
Tess
Henkel
Zinga
Generator Solutions
Re-turn
Numedal Industripark
Power Tech
DTF
Mikkelsen
EY
Svelvik Kommune
SKF
Hallingplast
Jacobsen Elektro
Elektrisk produksjon
EDR
Glitre
Steen & Jensen
Boost
Procab
Techni
Brady
Albert Hæhre
Norsecraft
Extra servicepartner
Vikersund
Tranemo
Ecofilters
Krøderen Elektro
HSN
Servi Group
PLM
Karsten Moholt
Hydraulikkteknikk
Sea-Lix
Sparebank1
Hallingplast
Numedal Industripark
HSN
Tess
Krøderen Elektro
Re-turn
SKF
KIS
Sparebank1
Steen & Jensen
Uno-X
PLM
Ecofilters
Karsten Moholt
Servi Group
Hydraulikkteknikk
Vardar
Generator Solutions
Vikersund
Sea-Lix
EDR
DTF
Henkel
Albert Hæhre
Power Tech
Elektrisk produksjon
Extra servicepartner
Noracom
Svelvik Kommune
Tranemo
Brady
Techni
Boost
EY
Jacobsen Elektro
Zinga
Deep River
Mikkelsen
Glitre
Norsecraft
Procab
Deloitte
Sparebank1
Noracom
Steen & Jensen
Techni
Tranemo
Procab
Jacobsen Elektro
Deep River
EDR
Deloitte
Vardar
Glitre
Vikersund
Norsecraft
PLM
Hallingplast
Hydraulikkteknikk
HSN
Uno-X
Elektrisk produksjon
EY
Extra servicepartner
Albert Hæhre
Svelvik Kommune
SKF
Generator Solutions
Re-turn
Brady
Numedal Industripark
KIS
DTF
Tess
Boost
Sea-Lix
Henkel
Servi Group
Karsten Moholt
Ecofilters
Power Tech
Zinga
Krøderen Elektro
Mikkelsen

 

Hvem er vi?

Vannkraftinteressenter i Norge og internasjonalt. Se vårt krafthjul her

 

Hovedformål

Water Valley`s medlemmer skal som resultat av deltakelse i nettverket og bidrag i fellesaktiviteter, bedre sin konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

 

Strategi – målsettinger

Det skal gi verdi for medlemmene å delta aktivt i Water Valley sitt arbeid.
Water Valley skal tilrettelegge for kompetansefremmende aktiviteter som skal gi økt kunnskap og økt
konkurransekraft hos medlemmene.

Water Valley skal tilrettelegge for møteplasser og nettverk som er nyttige for erfaringsutveksling og som understøtter forbedring hos deltakerbedriftene.

 

Nyheter
Water Valley News

23 feb

Water Valley News februar 2017

http://watervalley.no/wp-content/uploads/2017/02/WV-News-2017-02.pdf...

07 feb

Water Valley News januar 2017

http://watervalley.no/wp-content/uploads/2017/02/WV-News-2017-01.pdf...

20 okt

Water Valley News oktober 2016

http://watervalley.no.datasenter.no/wp-content/uploads/2016/10/WV-News-2016-10.pdf...

19 okt

Water Valley fortsetter å vokse

Veksten av medlemmer i næringsklyngen Water Valley ligger godt foran forventningene. 40 medlemmer ved årsskiftet...

 

Medlemsmøter
Årskonferanse

mange mennesker i stor salWater Valley ønsker å utnytte vannkraftressursene her i landet og mener at vi kan få tre til fire ganger mer ut av vannkraften vår.

Målet vårt blir å bygge et sterkt fellesskap av virksomheter som hver for seg eller sammen kan få til et hardt tiltrengt teknologisk løft i vannkraftverkene.

Som medlem i Water Valley vil du ha muligheten til å delta på våre medlemsmøter. Disse vil avholdes fortløpende. Se oversikt og meld deg på!